חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים על בדיקת חמץ אם לא הניח עשרה פתיתי לחם?

תשובה:

אם כל הבית נוקה היטב קודם אור לארבע עשר, יברכו על בדיקת חמץ גם אם לא הניח עשרה פתיתי לחם.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים פרק חמישי סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה