חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להדביק פתקי "דיבקית" כסימן בספר?

תשובה:

מותר בשבת להדביק פתקי "דיבקית" שיש בהם מעט דבק ואינן נדבקות בחוזקה, והן משמשות "סימניות" בספר.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת קול אליהו

מקור: פרק יט שאלה ז - איסור תופר רק כשמודבק בחוזקה

תשובה נוספת:

מותר בשבת להדביק פתקי "דיבקית" שיש בהם מעט דבק ואינן נדבקות בחוזקה, והן משמשות "סימניות" בספר.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת קול אליהו

מקור: פרק יט שאלה ז - איסור תופר רק כשמודבק בחוזקה

תשובה נוספת:

אין להשתמש בשבת במדבקות ( סטיקר ), המשמשים כסימן בספר, וטוב להחמיר גם אם מעביר את הסימן ממקום למקום באותו יות

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד הוראה מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה