חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר לצבוע שערות ראשו הלבנות על מנת להתקבל לעבודה חדשה?

תשובה:

למרות שיש אוסרים זאת, מכל מקום, בזמנינו יש מקום להקל לגבי מי שרוצה לצבוע את שערותיו כדי שיהיה נראה צעיר ויקבלו אותו לעבודה.

פוסק: הרב יחיאל טויבער

ספר: שו"ת משיב בהלכה

מקור: חלק שני סימן קנה וראה בהערה כב. וראה גם באגרות משה יור"ד, חלק ב סימן סא

תשובה נוספת:

מותר לגבר לצבוע את שער ראשו לצורך קבלת עבודה או למניעת בושה, אולם אם מתכוון לשם יופי אזי הדבר אסור.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: יורה דעה חלק ב סימן רכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה