חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לאסוף צדפים בשפת הים?

תשובה:

אין לאסוף בשבת צדפים, כיוון שצדפים הנמצאים בשפת הים  הם - מוקצה. וכן אין לטלטל חול שבשפת הים ואף לא חול המכונס לצורך בנייה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז סעיף לט, פרק כ סעיף מז ובפסקי תשובות כתב גם משום איסור מעמר

תשובה נוספת:

צדפים אשר אדם ייחד אותם לנוי וקישוט, מותר בשבת לטלטלם לצורך האדם או לצורך הצדפים (שלא יישברו וכו').

פוסק: הרב יהונתן בן צור

ספר: לוח המוקצה השלם

מקור: עמוד קפו אות צ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה