חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לתת צדקה למי שחשוד שהוא משקר לגבי הצורך שלו בצדקה?

תשובה:

כאשר יש סבירות שהפושט ידו לצדקה הינו שקרן אין חובה לתת לו צדקה. כאשר נותנים צדקה למי שברור שהוא רמאי, הרי מכשילים את מקבל הצדקה מאחר ועל ידי כך הוא עובר על איסור גזל.

פוסק: הרב אברהם משה אבידן

ספר: אהבת צדקה

מקור: פרק ה' סעיף ז וראה הערה 47 וכן בספר צדקה פרק ב הערה נז ומשפט בשם הרב שלמה זלמן אויערבך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה