חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מדוע אומרים "צדקתך צדק" במנחה של שבת?

תשובה:

אומרים "צדקתך צדק" במנחה של שבת, כיוון שזה צדוק הדין על פטירת יוסף, משה ודוד שנפטרו בשעה זו. יש אומרים שהסיבה היא כדי להצדיק את הדין על הרשעים שחוזרים לגיהנום במוצאי שבת.
אין אומרים צדקת צדק בשבת בה אין נפילת אפיים בימות החול, כגון ראש חודש שחל ביום ראשון.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רצב סעיף ב ובמ"ב ס"ק ו - ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה