חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מותר בשבת להרחיק ולטלטל דבר מאוס, כגון צואה של כלב?

תשובה:

יש מקרים  שמותר להרחיק ולטלטל "גרפ של רעי" גם אם הוא מוקצה, בהיתר זה כלולים בין השאר גם עכבר מת, צואה, או פסולת הנשארת על השולחן וגורמת לאי נעימות, ועוד.
ההיתר להרחיקו הוא כאשר הדבר נמצא במקום בו נמצאים או עוברים אנשים בבית, או בחצר. וכן אם מונח אפילו ברחוב במקום שבני אדם עוברים שם שיהיה מותר לסלקו לצדדים. היתר זה גם כאשר אוחז בידיו במוקצה ולא רק אם ננצא בתוך כלי.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב סעיפים שלא - שלט

תשובה נוספת:

צואה (או נבלה) הנמצאת במקום הרחוק ממקום ישיבת האנשים יהיה מותר לפנותה אם הריח וכו' דוחה ולא נעים.
ואם הצואה נמצאת בחצר אחורית שכנעט ואין אנשים מהלכים בה וגם אין ריח רע שגורם צער ואי נעימות אזי לא יפנה בשבת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק ב פרק כג סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה