חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות צורות מנייר בשבת?

תשובה:

יש פוסקים המתירים לעשות בשבת צורות מנייר, כגון אוניה ומטוס, או צורות למפיות, כיוון שלא שייך איסור "בונה" בדבר ארעי שעומד להתבטל תוך זמן קצר, ומי שמיקל בזה יש לו על מי לסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק טו סעיף ז וראה שש"כ פרק יא, מא ופרק טז סעיף כא שמחמיר ואוסר

תשובה נוספת:

אסור לגלגל בשבת ניר בכדי להקשותו לצורך נקיון האוזן ובד' ואפילו שהשמוש הוא
חד פעמי.

פוסק: הרב צבי יעקב ליסיצין

ספר: הליכות יעקב

מקור: סימן שכח, סעיף נא

תשובה נוספת:

הרוצה ליצור מעיין משפך מנייר וכו' על מנת להעביר משקה מבקבוק לבקבוק, אם מדובר שזה דבר ארעי לשימוש חד פעמי יהיה מותר, אבל אם יוצר משפך  שעשוי לשמש אותו מספר פעמים נראה לאסור.
 בשולחן ערוך (סימן שיד, סעיף ה) החמיר אפילו מיצירת משפך מעלה שמא ייעשה כלי ממש.( כך אמר לי הרב זאב וייטמן).

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן שיחד סעיף ה וברמ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה