חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לצוד צב?

תשובה:

בעלי חיים שבנקל אפשר לקחתם ואין דרכם לברוח, כגון נמלה או צב לא שייך בהם איסור צידה, אבל אסור לקחתם בשבת בידיים משום איסור מוקצה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כז סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה