חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שומעים למי שציווה שלא יספידו אותו?

תשובה:

אין חייבים לשמוע למי שציווה שלא יספידו אותו. וכן למי שציווה שלא יקימו מצבה.
וכן רוב הפוסקים סבורים שאין לשמוע במי שציווה שלא לשמור מנהגי יום יארצייט.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ב סימן יא וסימן ב הערה 75 בשם שו"ת חיים שאל ח"א סימן לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה