חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן צריך לשמוע בקול אביו האומר לו שלא ישתכר בפורים?

תשובה:

צריך לשמוע לו ויקיים את המצווה על ידי שתיית יין יותר מהרגלו ושינה לאחריה, וכמו"ש הרמ"א דמתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קנב
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, ספר הליכות שלמה ח"ב פרק י"ט סעיף כ"ה ובדבר הלכה סקל"ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה