חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להנות מצילום או הקלטה אשר עשה נכרי בשבת?

תשובה:

אם הנכרי צילם תמונות או הקליט בשבת עבור נכרים (כגון: עיתונאי), אז מותר לישראל להנות מהתמונות וכו'.
אולם אם הוא עשה זאת עבור ישראל או גם עבור ישראל, אזי אסור להנות מזה לעולם.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק כג סעיף לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה