חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליחיד / לגננת / מורה /לצלם ספר - חוברת עבודה - דפים בודדים ?

תשובה:

אין לאסור צילום דפים בודדים מתוך ספר או חוברת כשהמטרה לימוד עצמי.

אולם אסור לצלם ספר שלם או חוברת שלמה ללימוד עצמי כיון שגורם בזה הפסד למחבר או המפיץ.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ו' שאלה עז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה