חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם ששכר צימר ופרצה מלחמה, יהיה צריך לשלם על כל תקופת השכירות?

תשובה:

מי ששכר צימר ופרצה מלחמה ולכן הפסיק את חופשתו, רשאי לנכות מדמי השכירות עבור הימים שלא גר בצימר.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק ח שאלה יד וראה רמ"א סימן שיב סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה