חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצרף יהודי מחלל שבת לזימון בברכת המזון?

תשובה:

יש בענין זה מספר דעות אולם למעשה הורה הגרש"ז אויערבך שאם אותו יהודי הוא בגדר "תינוק שנשבה" מזמנים איתו, אולם אין ראוי לכבדו לזמן, ויש להשתדל שלא לגרום לו צער ועלבון.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק ה סעיף ו וראה וזאת הברכה עמוד 132

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה