חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם למנהג הספרדים רשאיות שתי נשים לצרף קטנה לזימון?

תשובה:

לשיטת הספרדים המצרפים קטן לזימון (שו"ע קצט, י), יהיה מותר לשתי נשים לצרף קטנה לזימון.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יא סימן כח וראה בספר הליכות ביתה, ברכות סימן יב. וכן בשו"ת ויזבח אלקנה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה