חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להחזיר ציר של דלת ארון וידית של דלת?

תשובה:

אסור בשבת לפרק או להחזיר ציר של ארון גדול, חלון, או ציר של דלת והם מוקצה ואסורים בטלטול.
ארון קטן כגון ארון עזרה ראשונה, אומנם מותר לפרק בשבת מציריה אבל אסור להחזירו למקומו, הגם שאינו מוקצה.
וכן ידית קבועה של דלת שיצאה ממקומה אסור להחזירה בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כ סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה