חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להחזיר ציר של דלת ארון וידית של דלת?

תשובה:

אסור בשבת לפרק או להחזיר ציר של ארו גדולן, חלון, או ציר של דלת והם מוקצה ואסורים בטלטול.
ארון קטן כגון ארון עזרה ראשונה, אומנם מותר לפורקה בשבת מציריה אבל אסור להחזירה למקומה, הגם שאינה מוקצה.
וכן ידית קבועה של דלת שיצאה ממקומה  אסור להחזירה בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כ סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה