חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בסיס למנהג בית ספרנו למנוע מגברים להשתתף במסיבת של תלמידות?

תשובה:

אפשר להקל על גברים לצפות בהופעת הבנות בארועי בית הספר, אולם אחרי גיל בת מצוה דינן כגדולות ולכן גברים לא רשאים מבחינה הלכתית  לצפות בהצגות בגיל זה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן שכה ,וראה משנה ברורה סימן עה' ס"ק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה