חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עמדת ההלכה לגבי מי שסובר שעמידה בזמן הצפירה ביום הזיכרון הוא מנהג גויים?

תשובה:

העמידה בזמן הצפירה לחללי צה"ל יש בה מצווה קדושה של זכרון כבוד הקדושים, ואפשר  להוסיף שהרהור בעת הצפירה בזכרון הקדושים ובמצוות מסירות הנפש שלהם הוא כהרהור בדברי תורה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, יום העצמאות סעיף יג בשם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

תשובה נוספת:

מעיקר הדין אין בזה איסור משום "ובחוקותיהם לא תלכו" לכן (גם על מנת למנוע חילול ה' ואיבה)  לכן, בזמן הצפירה ביום הזכרון רשאי לעמוד ויקרא פרק תהלים באותה שעה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן קעח סעיף ח עמוד 609

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה