חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עמדת ההלכה לגבי מיעוט הסובר שעמידה בזמן הצפירה ביום הזיכרון הוא מנהג גויים?

תשובה:

על פי דעת רוב הפוסקים אין משום מנהגי הגויים לעמוד ולהתייחד יחד עם כולם בזמן הצפירה ביום הזיכרון. והרב צבי יהודה קוק זצ"ל כתב: "העמידה בזמן הצפירה לחללי צה"ל יש בה מצווה קדושה של זכרון כבוד הקדושים", ואפשר  להוסיף שהרהור בזכרון הקדושים ובמצוות מסירות הנפש שלהם הוא כהרהור בדברי תורה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, יום העצמאות סעיף יג

תשובה נוספת:

יש להימנע מגרימת מחלוקת ואיבה לשומרי התורה, מאחר ומעיקר הדין אין בזה איסור משום "ובחוקותיהם לא תלכו" לכן יעמוד בזמן הצפירה ויקרא פרק תהלים באותה שעה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן קעח סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה