חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב בתשלום הקנס כאשר צ'ק חוזר מהבנק?

תשובה:

מי שנתן צ'ק בתור הלוואה, פרעון או מתנה והצ'ק חזר ולא כובד על ידי הבנק, נותן הצ'ק חייב בתשלום הקנס. ואם מקבל הצ'ק נתן לאחרים צ'קים על סמך צ'ק זה וגם הם חזרו מהבנק, הרי נותן הצ'ק הראשון יהיה חייב גם בקנסות אלה רק אם אמר בפירוש למקבל הצ'ק שהוא יכול לסמוך עליו שיש כיסוי לצ'ק. יש מקום לברר אם כל המקרה קרה בגלל שגגה.

פוסק: הרב יחיאל טויבער

ספר: משיב בהלכה

מקור: חושן משפט סימן ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה