חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, כשנותן צ'ק של אחר כשאינו יודע אם יש לו כיסוי בבנק?

תשובה:

אם אמר לעני שאם יתברר שאין כיסוי בבנק לצ'ק, הוא ישלים לו את החסר, אזי יצא ידי חובה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קמ
הגרי"ש הלוי ואזנר שליט"א, הוראות לקופת הצדקה דועדת הרבנים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה