חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

ממתי אפשר לצרף חתן בר מצוה למנין?

תשובה:

קטן שמלאו לו שלוש עשרה שנה ויום אחד, אפילו אם עבר רגע מן היום הראשון הרי הוא גדול ומצטרף אפילו לערבית של אותו יום.

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אורח חיים עמוד 7

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה