חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש במחזיר מפתחות שיש בו גם מפתח מוקצה?

תשובה:

מחזיק מפתחות שיש בו גם מפתחות מוקצה, כגון מפתח מכונית או מפתח של מעלית, טוב ייעשה אם יוציא לפני שבת מהצרור מפתחות את המפתח המוקצה.
אם שכח להוציא לפני שבת, עדיף שיטלטל את צרור המפתחות עם המוקצה שבו מאשר להוציא המוקצה בידיים מהצרור. ויאחז את המפתח המותר או במחזיק (בטבעת)  המפתחות עצמו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כ סעיף פו ובהערה שט בשם הגרש"ז אויערבך, וראה שם סעיף פ. ראה גם משנ"ב סימן קי סק"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה