חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במקרה וצריך לקבור את המת בליל פורים?

תשובה:

במקרה וצריך לקבור את המת בליל פורים, אזי עדיף שהאונן יתפלל ערבית ויקרא את המגילה רק לאחר הקבורה. ואם עשה זאת לפני הקבורה, ישוב לאחר הקבורה לקרוא את קריאת שמע ואת המגילה מבלי לברך.
יש אומרים שבכל מקרה קריאת המגילה קודמת לשאר המצוות (מלבד קבורת מת מצוה שאין מי שיקברנו).
כמו כן, לאחר הקבורה יחליף את בגדו העליון שקרע בבגד חגיגי לכבוד פורים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים, פרק יד סעיף יט. פרק ד סעיף טז וראה ילקוט יוסף אבלות ומ"ב סימן עא סק"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה