חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילך בשבת עם קביים ברשות הרבים?

תשובה:

אם אינו יכול ללכת כלל בלי קביים מותר יהיה לו לצאת בהם לרשות הרבים.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג פרק כח סעיף קעא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה