חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקבלן יהודי לבנות כנסיה וכו' עבור עבודה זרה?

תשובה:

אסור לקבלן יהודי לבנות בקבלנות כנסיה וכו' עבור עבודה זרה גם אם העבודה נעשית עלי ידי פועלים נכרים. מאידך מותר לבנות טרקלין או חצר במתחם הכנסיה, ויש המתנים זאת שיעשה זאת בשותפות עם נכרי.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: עניני יו"ד סימן כז סעיפים ז- ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עבודה זרה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה