חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי שטעה בשעה הנכונה ובטעות קבל שבת מוקדם יותר?

תשובה:

מי שקבל שבת מוקדם יותר כיון שטעה בשעה הנכונה וסבר שהשעה קרובה לשקיעת החמה, וטעה בכך, רשאי עדין לעשות מלאכה. אולם האשה שהדליקה נרות שבת, וקבלה עליה שבת גם אם עשתה זאת בטעות אינה יכולה לעשות יותר מלאכה.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א' פרק כז סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה