חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קדירה / סיר שנתבשלו בה קטניות בפסח צריכה הגעלה?

תשובה:

קדירה (סיר) שנתבשלו בה קטניות בפסח אינה צריכה הגעלה, ודי להמתין עד שלא יהיה בן יומו.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק י סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה