חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד מתי יש לומר קדיש בשנה הראשונה?

תשובה:

נוהגים לומר קדיש על אביו ואמו י"א חודשים. חישוב תאריך הסיום נעשה לפי הדוגמא הבאה:, אם מת בתאריך ג בשבט יפסיק לומר קדיש בתאריך ב בטבת (כולל).
יש הנוהגים להפסיק אמירת קדיש שבוע לפני תום י"ב חודש.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן לד סעיף א ובהערות ג-ד

תשובה נוספת:

אומרים קדיש על אביו ואמו כל י"ב חודשים, אך בשבוע הראשון של חודש השנים עשר יפסיק לומר קדיש ואחרי שבוע ימשיך עד יום פקודת השנה. ויש נמנעים מלומר מלומר קדיש  בשבוע האחרון של יב חודש.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב דיני קדיש סימן ל סעיף ה עמוד תתקלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה