חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכונה השמועה שיש לומר קדיש אחרי אביו או אמו רק עד חמישים שנה מיום הפטירה?

תשובה:

אין יסוד לשמועה שיש לומר קדיש אחרי אביו או אמו רק עד חמישים שנה מיום הפטירה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן עה, סעיף ב

תשובה נוספת:

חלוקות הדעות בענין, אולם לפי דעת האר"י חייבים לשמור את יום היוארצייט אפילו מאה שנה לאחר הפטירה של אביו ואמו, כיון שבאותו יום מעלים את הנשמה מדרגה לדרגה. ולכן נוהגים לעלות לקברם וכל הדינים הנוהגים ביום השנה. במקום שקשה הדבר יש לו על מי לסמוך שלא לעלות, כיון שיש הסוברים שאחרי 50 שנה נשמת הנפטר מגיעה למקומה ומסתלקת סופית מהגוף. אומנם לגבי צדיקים פעמים הקב"ה משאיר נפש הצדיק גם מעבר לכך.

פוסק: הרב רושנרוז ליאור

ספר: אתרא קדישא

מקור: פרק ה סעיף ב והערה 4 וראה גם ילקוט יוסף ביקור חולים ואבלות סימן מ סעיף לא.

תשובה נוספת:

יש לשמור יארצייט לעולם.

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: פרק לה עמוד תקנט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה