חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאיש לומר קדיש אחרי אשתו הראשונה לאחר שהתחתן שנית?

תשובה:

אין לומר קדיש על אשתו הראשונה בפני של אשתו השניה, והדעה נותנת שלא יגיד קדיש גם שלא בפניה של השניה. ואם רוצה לזכות את נשמתה יכול לשכור איש אחר שיגיד את הקדיש. בבית הכנסת כאשר החזן מקריא שמות כל הנפטרים אין קפידא אם החזן יזכיר גם את שמה בתוך הרשימה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק חסימן לד

תשובה נוספת:

מותר לומר קדיש על האשה הראשונה ובתנאי שהאשה השניה לא תדע על כך.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תש"ן סימן קיח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה