חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להדר ולתת מתנות עניים לפני חצות בכדי שהעני יוכל לקנות צרכי הפורים?

תשובה:

אין להקפיד בזה, כיוון שהעניים מכינים סעודתם עוד לפני שמקבלים את המתנות לאביונים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קמב
הגרי"ש אלישיב שליט"א, תשובה להגר"י ישארלזון עבור קופת הצדקה דהעיר ב"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה