חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר לשמוע קול שירה של בנות קטנות?

תשובה:

בשעת הצורך מותר לאיש לשמוע קול שירה של ילדות שגילן פחות מאחד עשרה שנה. לכן בעת הצורך אין למחות בהורים הבאים לשמוע קול זמרה של בתם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ו' סעיף ג וראה הערה ח ושו"ת אגרות משה או"ח סימן כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה