חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קופסאות אוכל, יש להן דין ביש איסור של בישולי עכו"ם?

תשובה:

מאכל שאין מלפתין את הפת אינו נקרא "עולה על שולחן מלכים", ואם אין בו שומן טריפה וכו' אזי מותר לאכלו.

פוסק: הרב יוסף אליהו הענקין

ספר: גבורות אליהו

מקור: יורה דעה חלק ב סימן כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה