חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לרכב על קורקניט, רולר, סקטבורד, אופניים, סקטים וקורקינט?

תשובה:

לילדים עד גיל בר מצוה  מותר לשחק בשבת בקורקניט, רולר, או סקטבורד. אולם  מעל גיל 13 הדבר אינו מתאים לשבת.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: שבת, קו

תשובה נוספת:

אין למנוע מילד לרכב (במקום שיש ערוב) על תלת אופן שצמיגי גלגליו עשויים מגומי מוצק. וכן אין למנוע לרכב על קורקינט לא חשמלי או סקטים. אבל אין לרכב על אופניים רגילים בכל  מקרה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז' סעיף יח

תשובה נוספת:

טוב לחנכם שלא לרכב מגיל 9 ומעלה.

פוסקים: הרב חיים חזקיהו מדיני, הרב משה שטערן

ספר: שו"ת באר משה

מקור: חלק ו' סימן טז

תשובה נוספת:

מותר עד גיל חינוך ורק בשטח הבית.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ב מהדורת תשס"ח פרק ב סימנים כב-כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה