חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לעשות קו עם האצבע על חלון שיש עליו אדים?

תשובה:

מותר בשבת לעשות קו עם האצבע על חלון שיש עליו אדים.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חלק ה עמוד קמח וראה גם שולחן ערוך סימן שמ' סעיף ה וכן מ"ב ס"ק כג

תשובה נוספת:

למעשה על ידי פעולת המחיקה הוא חוקק אותיות שגם זה אסור בשבת, שהרי בפועל יצר אותיות למרות שעשה זאת בדרך שונה מהרגיל.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן עט וראה שעה"צ סקכ"ח

תשובה נוספת:

אסור לכתוב אותיות או לצייר ציורים על שמשה שמכוסה אדים או לשרטטם על קליפת תפוז וכ'ו.
וכן, לא יכתוב או יצייר בחול, באבק, בפירורים שעל השולחן וכ'ו, אך מותר לרשום באצבע באוויר כמין אותיות.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק טז, סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה