חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לעיין בקטלוג מוצרים?

תשובה:

קטלוג מוצרים יש בו מחירים ומבצעים. אין לעיין בו בשבת (מדין "איסור מקח וממכר" ו"איסור שטרי הדיוטות בשבת").  אולם, אם המוצרים המוצגים בקטלוג אינם נוגעים אליו ואינו מתעניין ברכישתם, הרי אז אם מעיין בקטלוג סתם לשם עונג יהיה מותר לו לעיין.

פוסק: הרב אהרן שטויבער

ספר: הלכות שטרי הדיוטות בשבת

מקור: סעיף עט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה