חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למה הכוונה אישה קטלנית?

תשובה:

אישה אשר הייתה נשואה לשני אנשים אשר נפטרו, לא תתחתן עם אדם שלישי. יש אומרים שהלכה זו הינה רק כאשר נפטרו, אולם אם נהרג על ידי דבר אחר או שנפל ומת אזי רשאית להתחתן.

פוסק: הרב יוסף יצחק לרנר

ספר: שמירת הגוף והנפש

מקור: חלק ב סימן קסו סעיף א ויש מקילים, ראה שו"ע אה"ע סימן ט סעיף א ובהג"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה