חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בהדלקת נר חנוכה אפשר לתת לילד קטן להדליק?

תשובה:

בבית הכנסת ידליק גדול, אפילו שאחר כך הוא ידליק בביתו.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, בימן תרע"א עמוד סז ובשם הגר"נ קרליץ והגר"ח קניבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה