חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נוהגים לומר קדיש ונר נשמה ביום היארצייט של ילד קטן?

תשובה:

יש דעות שונות בזה. החל מי שסובר שאין צריך לומר קדיש על ילד קטן שנפטר, כיוון שלא הגיע לגיל מצוות הרי אינו זקוק לכפרה כיוון שאינו בר עונשין לפני בר / בת מצוה. ויש שכתבו שכל קטן שהגיע חבר דעת נוהגים לומר קדיש, ויש שאמרו ( הרמ"א יו"ד סימן שד"מ) שאפילו על תינוק בן שנה אומרים.
בגשר החיים עמוד רד' אות ג כתב שעל מבן שנה יש לומר קדיש, לימוד והזכרת נשמות.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: פרק ב סימן ב, ו וראה שם פירוט מורחב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה