חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קטן שהוא בכור יכול להוציא ידי חובה בסיום מסכת בערב פסח?

תשובה:

קטן שהוא בכור, יכול להוציא ידי חובת אביו בסיום מסכת בערב פסח.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן טז סעיף טז ובשו"ת בצל החכמה ח"ד סימן ק, התיר.

תשובה נוספת:

סיום של ילד קטן נחשב לסעודת מצווה הפוטרת אנשים גדולים מתענית בכורים בערב פסח.

פוסק: הרב יחזקאל הלוי מאשקאוויטש

ספר: יומא טבא

מקור: שער ראשון עמוד כה וראה שו"ת צפנת פענח חלק ב סימן יו"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה