חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להנות בשבת מאור חשמל אשר ילד קטן הדליק לצורך עצמו?

תשובה:

מותר להנות בשבת ממלאכה אשר עשה קטן בשבת לצורך עצמו.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק לג סעיף 143 וראה מגן אברהם סימן שכה סקכ"ב ובה"ל "אינו יהודי"

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה