חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תנהג אשה אשכנזיה הנשואה לבעל ספרדי לענין קטניות בפסח?

תשובה:

האשה צריכה לנהוג כמנהגי בעלה  ויכולה לאכול קטניות בפסח, ולדעת רוב הפוסקים אינה צריכה לעשות התרת נדרים.
אם בעלה נפטר ועדין לא נולד להם ילד, תחזור למנהג הוריה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק ט' סעיף ג

תשובה נוספת:

אשכנזיה  הנשואה לספרדי, ועדין בכל אופן נוהגת איסור קטניות, מותר לה לבשל לבעלה  אורז או קטניות, אם רצונה לבטל המנהג כדי שתאכל קטניות טוב שתעשה התרה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תנג סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה