חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לאשכנזי המתארח בפסח אצל הנוהג מנהג ספרד, יהיה מותר לאכול מכליו של המארח?

תשובה:

מותר לאשכנזים המתארחים בבית ספרדים במהלך הפסח, לאכול מהתבשילים המוגשים להם אפילו אם באותם כלים נתבשלו באותו יום קטניות או אורז. וכן מותר לאכול מתבשיל שמעורבות  בו קטניות, אולם אל לו לאכול את הקטניות עצמן.

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן כו ראה גם יחוה דעת חלק ה' סימן לב, וראה שם עוד מקורות וראה גם שו"ת זרע אמת ח"ג או"ח סימן מח

תשובה נוספת:

אשכנזי המתארח בבית ספרדי, והספרדי הכין עבורו מאכלים ללא חשש קטניות, מותר לאשכנזי לאכול בביתו ללא חשש.
 

פוסק: הרב ישמעאל הכהן

ספר: שו"ת זרע אמת

מקור: או"ח חלק ג סימן מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה