חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילדים קטנים לאכול מצה כשרה מראש חודש ניסן?

תשובה:

אין צריך למנוע מילדים קטנים מלאכול מצה כשרה מראש חודש ניסן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פסח פרק נ סעיף טו - טז, וראה שו"ע סימן תעא ס"ק ב הרה"ג אלישיב הקפיד על עצמו גם לא מצת חמץ

תשובה נוספת:

גם לילדים אין לתת לאכול מצה בערב פסח, אולם ילדים קטנים שאין בהם דעת להבין את ניסי יציאת מצרים, מותר להאכילם מצה בערב פסח גם לאחר חצות היום.

פוסק: הרב פנחס דניאל ויטמן

ספר: הטיפול בתינוקות

מקור: פרק כב סעיף ח וראה בית יוסף בשם תרומת הדשן ורמ"א סימן קכה וסימן תעא, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה