חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה שצריך לאכול ביום כיפור צריך גם לקדש?

תשובה:

לא יקדש גם אם יום כיפור חל בשבת.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו' סימן פה

תשובה נוספת:

לא יקדש, אולם יברך ברכה ראשונה לפני אכילתו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים, פרק ט סעיף מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה