חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא הזמן שאסור להפסיק בין קידוש לסעודה?

תשובה:

צריך לאכול לאחר הקידוש. צריך להקפיד שלא יהיה "היסח דעת" בין הקידוש לאכילה, ולכן כל עוד שלא הסיח דעתו נחשב הדבר שאוכל במקום סעודה.
והגרי"ש אלישיב תלה את הגדרת הזמן שלא יהיה מעבר לדקות מועטות.

פוסק: הרב אברהם חיים שצ'יגל

ספר: תפארת ההלכה - פסקי הרב חיים קנייבסקי

מקור: פרק ב סעיף סב ובהערה

תשובה נוספת:

ביצים, פסטרמה, זיתים, פיצוחים, פירות לא יוצאים בהם ידי חובת קידוש במקום סעודה, וגם לא באורז (הגר"ח קנייבסקי) כיוון שאינו מחמשת מיני דגן.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ב, טז והערה לו

תשובה נוספת:

קידוש במקום סעודה נחשב גם אם אכל רק כזית לחם או כזית פת הבאה בכיסמין. וכן בדיעבד  אשכנזי ישתה רביעית יין (חוץ מהיין של הקידוש) בבת אחת תוך כדי אכילת פרס (תוך 2 דקות). חולה צליאק או חולה שלא יכול לשתות יין, אפשר להחשיב לו שתיית מיץ ענבים כקידוש במקום סעודה.
וכן יוצאין ידי חובה בכל מאכל שמברכין עליו מזונות, כגון דייסה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: או"ח ב פרק ז סעיף כז. וראה משנ"ב רעג, ס"ק כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה