חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא הזמן שאסור להפסיק בין קידוש לסעודה?

תשובה:

צריך לאכול לאחר הקידוש. צריך להקפיד שלא יהיה "היסח דעת" בין הקידוש לאכילה, ולכן כל עוד שלא הסיח דעתו נחשב הדבר שאוכל במקום סעודה.
והגרי"ש אלישיב תלה את הגדרת הזמן שלא יהיה מעבר לדקות מועטות.

פוסק: הרב אברהם חיים שצ'יגל

ספר: תפארת ההלכה - פסקי הרב חיים קנייבסקי

מקור: פרק ב סעיף סב ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה