חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ספרדי יוצאי ידי חובת קידוש על ידי אשכנזי, ולהפך?

תשובה:

 אשכנזי המקדש לספרדי או להיפך, אע"פ שמבטאם שונה באמירת הקידוש, מכל מקום מוציאים זה את זה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק ו סימן יא אות ו . יחוה דעת ו,יט, וכן שרידי קודש ח"ב סימן ה הובא בקידוש כהלכתו פרק ד סעיף כ וכן בשש"כ ח"ב נא, יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה